Ellen Joormann en Lies Willers

Trainingen voor vrijwilligersorganisaties

Wij trainen vrijwilligers in zorg en welzijn

 

Ben je op zoek naar een training of workshop voor je vrijwilligers?

Of wil je samen met collega’s een training volgen over het begeleiden van jullie vrijwilligers?

Wij gaan met je in gesprek om een mooi en passend aanbod te ontwikkelen. Ook aan het ontwerpen van een scholingsplan kunnen wij een waardevolle bijdrage leveren.

 

 Samenwerking tussen Ellen Joormann en Lies Willers

Ellen Joormann Lies Willers

 

Wij bundelden onze expertise.

Landelijk bieden wij trainingen en workshops aan vrijwilligers en hun coördinatoren, begeleiders, bestuurders en beroepskrachten binnen het sociale domein.

Met ons enthousiasme en liefde voor het trainersvak en onze jarenlange ervaring vinden wij elkaar in een duoschap. 

Samen zijn wij een sterk team.   

 

Ellen Joormann                                                                                                                                                                                       Lies Willers  

Workshops en trainingen voor vrijwilligers

Vrijwilligers in zorg en welzijn bieden graag een helpende hand, een steuntje in de rug en een luisterend oor. Vrijwilligerswerk verrijkt niet alleen het leven van je doelgroep. Het is voor vrijwilligers zelf ook boeiend om te doen en zij krijgen er vaak veel voor terug: een uitgebreider sociaal netwerk, een zinvolle bezigheid, een ervaring rijker of misschien zelfs een opstap naar een betaalde baan.
Soms stuiten vrijwilligers op dilemma’s of lastige situaties en willen zij zich bezinnen op nieuwe inzichten of zich een andere aanpak eigen maken. Zij halen bij ons kennis en kunde zodat hun vrijwilligerswerk inspirerend en leerzaam blijft.

Workshops en trainingen voor begeleiders en bestuurders

Als begeleider of coördinator van vrijwilligers zorg je ervoor dat vrijwilligers zich welkom voelen en op de juiste plek terechtkomen waar zij lekker kunnen werken en zich ontwikkelen. Intake-, voortgang- of coachingsgesprekken voeren met je vrijwilligers vereisen inzicht in de verschillende stijlen van leidinggeven en gespreksvaardigheden zoals de kunst van het vragen stellen en doorvragen, motiveren, feedback geven en misschien op zijn tijd een grens stellen.

Als bestuurder stem je het vrijwilligersbeleid af op de missie en visie van je organisatie. Maar vrijwilligerswerk is volop in beweging. Je doelgroep vraagt om een gevarieerd, op maat toegesneden aanbod van activiteiten. En je (nieuwe) vrijwilligers prefereren steeds meer een kort- boven een langdurende inzet. Voor deze opdracht is organiserend en begeleidend vermogen van jou als bestuurder of coördinator nodig. De essentie van je taak: flexibiliteit, maatwerk en aandacht bieden aan vrijwilligers. Wij geven diverse trainingen om je hierbij te ondersteunen. Naast aandacht voor samenwerkingsvraagstukken en het besturen van een vrijwilligersorganisatie leer je bij ons vaardigheden als begeleiden, coachen en trainen van vrijwilligers.

Onze opdrachtgevers
 • Maatjes- en huisbezoekprojecten
 • Sociale wijkteams en buurtwerk
 • Seniorenwerk
 • Mantelzorgondersteuning en respijtzorg
 • Informele (thuis) zorg
 • Zorginstellingen
 • Cliënten- en patiëntenraden
 • Hulpdiensten
Thema’s van onze trainingen en workshops

Voor uitvoerend vrijwilligers:

 • Basiscommunicatie: contact maken en afstemmen op de cliënt
 • Steun bieden bij verlies en rouw
 • Signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid
 • Omgaan met verschuivende grenzen in de zorg
 • Omgaan met grensoverschrijdend gedrag; op een respectvolle manier “nee” zeggen

Voor bestuurders en begeleiders van vrijwilligers:

 • Begeleiden en coachen van vrijwilligers
 • Trainen van vrijwilligers
 • Binding creëren binnen de vrijwilligersorganisatie
 • Samenwerken binnen een team of bestuur